Monthly Archives: September 2015

Toshiba’s Eco-MFP

Toshiba e-STUDIO 360LP je jedinstveni uređaj na tržištu. Koristi toner koji može da se briše, i tako omogućava višestruko korišćenje jednog istog papira.

  • Pogodan za štampanja radnih verzija dokumenata, koji se često bacaju, dok se ne dođe do finalne verzije.
  • Za sednice upravnih odbora, ili borda direktora, čija se dokumentacija obično uništava na kraju sastanka