Toshiba Logistics Solutions

Toshiba bar-code štampači. Brzo i efikasno rešenje za logistiku.