Kroz iskustva klijenata, vidljivo je kako ova kompanija uspeva ispuniti i premašiti očekivanja korisnika na mnogo načina. Eport Solutions Sistem d.o.o. je kompanija koja je stekla povjerenje svojih klijenata zahvaljujući visokokvalitetnim uslugama i posvećenosti korisničkom zadovoljstvu.

Klijenti često ističu profesionalnost i efikasnost tima Eport Solutions Sistem d.o.o. u pružanju usluga. Posvećenost detaljima i brzina reagovanja na zahteve klijenata često se ističu kao ključne prednosti. Osim toga, klijenti cene transparentnu komunikaciju i otvorenost u poslovanju, što im pruža osjećaj poverenja i sigurnosti u saradnji s ovom kompanijom.

Finansijske institucije su među najvećim korisnicima kancelarijskog papira za štampanje. Da biste uspeli da efikasno i ekonomično odštampate sve one ugovore, potvrde, listinge i priloge (i to najčešće u više primeraka), neophodan je pouzdan sistem štampe. Banca Intesa je najveća banka u Srbiji, sa više od 200 ekspozitura i nekoliko regionalnih centara koji se nalaze na čitavoj teritoriji Srbije. Uspostavljanje optimizovanog sistema štampe na svakoj lokaciji, kao i povezivanje u jedinstveni sistem koji će zadovoljiti najviše standarde tehnologije, produktivnosti, izveštavanja, kontrole i sigurnosti, propisanih kako od same Banke, tako i od Narodne banke Srbije, predstavljao je kompleksan ali i izazovan zadatak. E‑Port i Toshiba Nakon višemesečnog testiranja raspoloživih ponuda na tržištu, Banca Intesa se opredelila za rešenje kompanije E‑Port, sa Toshiba multifunkcionalnim uređajima i štampačima u kombinaciji sa softverom PaperCut MF. Outsourcing‑om kompletne usluge Banka se oslobodila briga oko investicija u nabavku najsavremenije opreme, održavanja i snabdevanja potrošnim materijalom. Trošak na kraju meseca zavisi samo od broja odštampanih strana, transparentan je i predvidljiv, čime je omogućeno lako planiranje budžeta. Praćenje u realnom vremenu omogućava pravovremenu dostavu tonera i obavljanje servisa bez angažovanja zaposlenih Banke ‑ obaveštenja o statusu uređaja i potrebama za potrošnim materijalom se šalju direktno E‑Port‑u koji obezbeđuje kompletnu podršku. Centralizacijom štampe se postižu najveće uštede u troškovima, tako da su u Banci korisnici orijentisani na velike multifunkcionalne uređaje. Izuzetak je manji broj korisnika kojima je zbog prirode posla neophodno da imaju štampač pri ruci, kao što je to slučaj sa nekim od zaposlenih u filijali koji su u direktnom kontaktu sa klijentima. Kontrola korišćenja uređaja se postiže putem korporativnih beskontaktnih ID kartica koje je Banka već koristila za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, čime je omogućena evidencija svih poslova po korisnicima (štampanje, skeniranje i kopiranje). U slučaju da je neki od uređaja zauzet ili van funkcije, korisnik autorizacijom na bilo kom uređaju u mreži može da preuzme dokument poslat na štampu – svi poslovi štampe se čuvaju na print serveru i puštaju na onom uređaju na kome se korisnik prijavi karticom. Bezbednost kao prioritet Korisnik može da preuzme samo svoje poslove i da koristi one funkcionalnosti uređaja koje su mu dozvoljene. Na primer, kolor štampa se može omogućiti samo određenim korisnicima ili grupi korisnika, dok bi svi ostali koji se prijave na kolor uređaj mogli da štampaju i kopiraju crno‑belo. Jednostavno se mogu definisati dodatna pravila koja omogućavaju uštede. Sinhronizacija sa IT sistemom Banke je obezbeđena tako da je moguće iskoristiti postojeća pravila i polise uređaja koje su mu dozvoljene. Na primer, kolor štampa se može omogućiti samo određenim korisnicima ili grupi korisnika, dok bi svi ostali koji se prijave na kolor uređaj mogli da štampaju i kopiraju crno‑belo. Jednostavno se mogu definisati dodatna pravila koja omogućavaju uštede. Sinhronizacija sa IT sistemom Banke je obezbeđena tako da je moguće iskoristiti postojeća pravila i polise. Čitav sistem je lak za upravljanje, praćenje i izveštavanje sa jedne centralne lokacije. Postoji centralni print server i sekundarni print serveri na svakoj od lokacija koji komuniciraju sa centralnim. Za komunikaciju su dovoljni linkovi male propusne moći zato što kroz njih ne prolaze poslovi štampe, već samo upiti i izveštaji između servera. Čak i kad bi ovi linkovi bili u prekidu, što se u praksi retko dešava pošto i oni imaju svoje backup linkove, sekundarni print serveri bi nesmetano obavljali svoje poslove a po uspostavi veze bi poslali izveštaj primarnom serveru. Svaki od primarnih i sekundarnih servera ima svoj backup server, čime su obezbeđene visoka dostupnost sistema (High Availability) i Disaster Recovery. Hardverska zahtevnost za print servere nije velika tako da su kao sekundarni serveri iskorišćene postojeće radne stanice. U izveštajima se uređaji mogu grupisati na različite načine, odražavajući organizacionu strukturu kompanije. Postoji preko 50 predefinisanih izveštaja koji se mogu prilagoditi specifičnim zahtevima. Dovoljno ih je jednom podesiti kako bi oni automatski bili kreirani i poslati na mejl na kraju svakog dana, nedelje, meseca... Garancija funkcionisanja sistema je i visok SLA koji obezbeđuje E‑Port za sve lokacije u Srbiji.
Untitled-2
Marija
Banca Intesa /www.bancaintesa.rs/
Zadržavanje postojećih klijenata je veoma važno. Neke kompanije često prave greške i prodaju proizvod kupcu, nakon čega ga nikada više ne kontaktiraju. Održavanje dugoročnih odnosa sa klijentom je jedan od primarnih ciljeva naše kompanije. Imamo puno primera iz poslovanja kada smo zatvorili izuzetno veliki posao koji je inicijalno započet veoma malom prodajom, kao na primer laptopom. Ključ je da Vam klijent veruje, da mu pokažete da ste profesionalac, da možete da izađete u susret njegovim zahtevima. Dajte mu veću podršku nego što očekuje, kako pre tako i nakon prodaje. Jedna od uspešnih priča je naš klijent, kompanija Bambi. U pitanju je veliki proizvođač konditora, sa distributivnim centrima po celoj zemlji. Inicijalno smo započeli saradnju pre šest godina, preko laptop računara i projektora. U narednih nekoliko meseci, zadobili smo njihovo poverenje i dizvolili su nam da istražimo mogućnosti da im optimizujemo flotu štampača i fotokopira. Kada smo im prezentovali rešenje, odlučili su da zamene sve njihove štampače i kopire, Toshiba multifunkcionalnim uređajima.
Untitled-1
Jelena
Bambi /naš najslađi klijent/
Posvećeni savršenstvu, otvorenog uma i globalnoj odgovornosti, Internacionalna škola Beograd pruža prvoklasno obrazovanje, od predškolskog do završnih razreda, na engleskom jeziku za internacionalnu zajednicu Beograda. ISB prepoznaje značaj autentično integrisane tehnologije u svom okruženju za učenje. Njihov tehnološki program ima za cilj da inkorporira tehnologiju na smislen način. Informacione i komunikacione tehnologije , umesto da budu gledane kao poseban predmet , prepliću se u svim aspektima nastavnog plan i programa K - 12. Studenti su danas veoma dobro prilagođeni korišćenju tehnologije za zabavu i komunikaciju sa prijateljima. Srednjoškolski program "1:1 Laptop Program" oslikava posvećenost ISB-a negovanju ovog cilja. U prvoj godini implementacije (2010-11 školska godina) svi srednjoškolci su dobili laptop računar za nastavne upotrebe. U drugoj godini "1:1 programa" i studenti 9. i 10. razreda su dobili laptop računare. Vendor je bila kompanija Toshiba. U pitanju je model Satellite Pro T110/T130. Ovaj model ima izuzetno dobar odnos performansi i portabilnosti. "Imamo oko 400 učenika i oko 100 profesora u našoj školi i naš IT sektor želi da obezbedi najbolju moguću tehnologiju i radno okruženje. Morali smo da pronađemo pouzdanog partnera koji bi nas podržao 24/7. Zbog činjenice da su mnogi naši korisnici deca, puno opreme trpi oštećenja. Uz Toshiba kvalitet i "No Matter What" garanciju za laptop računare, popravke su veoma brze i besplatne, tako da ne postoje nepredviđeni troškovi. Još jedna odlična funkcionalnost koju smo uveli je praćenje štampe učenika. Oni na mesečnom nivou dobijaju takozvani "džeparac" za štampu i ukoliko dostignu limit, neophodno je da obrazlože zahtev za povećanjem kvote. Na ovaj način smo predupredili eventualne zloupotrebe štampača i demonstriramo brigu o okolini." - G. Branislav Nikolić, ISB IT Direktor U Julu 2011, stari Toshiba multifunkcionalni štampači su zamenjeni novim modelima sa RFID karticama i softverskim rešenjima za autentifikaciju, kontrolu uređaja i izveštavanje. Nadamo se da će ova škola ostati naš zadovoljni klijent, još dugi niz godina.
int-school
Bojan
The International School of Belgrade
lista želja
Kategorije