Rentiranje multifunkcionalnih uređaja smo prvi uveli na naše tržište i u tome smo danas lideri sa velikim brojem zadovoljnih klijenata.

Optimizacijom štampanja i upravljanja dokumentima mogu se postići značajne novčane uštede, pri čemu se naši klijenti oslobađaju svih obaveza oko održavanja, nabavke potrošnog materijala i besprekornog funkcionisanja uređaja i mogu se posvetiti svojoj osnovnoj delatnosti.

U ovoj varijanti klijent ne plaća uređaj, tonere i potrošni materijal, rezervne delove, redovno i vanredno održavanje, radne sate, putne troškove. Isporuka tonera je besplatna, garancija se produžava na ceo period važenja ugovora, definišu se SLA parametri.

Prednosti:

  • Ne postoji investiranje u opremu
  • Ne postoji amortizacija opreme
  • Brzo i lako prilagođavanje zahtevima
  • Briga o svim aparatima je naša, a garancija potpuna za celo vreme trajanja ugovora
  • Plaćanje samo po odštampanim kopijama
  • Svi troškovi su transparenti
  • Redovno i vanredno održavanje, toneri, kompletan servis je uključen u cenu
  • Opcije iznajmljivanja: kratkoročni projekti, na mesečnom ili godišnjem nivou
  • Širok spektar A4 i A3 monohromatskih ili kolor aparata
rentiranje
lista želja
Kategorije