Cash Drawers and Tills

Dokazan, prodajno-poboljšan dizajn da izdrži i najteža okruženja u prodavnici.

Fioka za novac bez pregrada
Fioka bez pregrada za novac, otvara se pomoću programske aplikacije.

Podešavajuća pregrada za novac
Prilagodljiva za različite monete
Uključuje i prostor za metalni novac i račune
Zaključavanje poklopca može da se poruči posebno
Pokretna pregrada za novac nije pokrivena IBM-ovim planom za održavanje
Poklopac za zaključavanje

Flip-Top fioka za novac
Fioka za novac kojoj se pristupa odozgo, pokretnom pregradom za novac za prostorno ograničenu instalaciju
Fioka se otvora pomoću programske aplikacije
Sa zaključavanjem (mora biti specificirano)
Pokretna pregrada za novac nije pokrivena IBM-ovim planom za održavanje

Fiksna pregrada za novac
5 fiksnih za metalni novac i 5 fiksnih za račune
Opcioni poklopac sa zaključavanjem može da se poruči posebno
Pokretna pregrada za novac nije pokrivena IBM-ovim planom za održavanje
Poklopac za zaključavanje