Analiza, Implementacija, Menadžment

A-I-M

 

PRVI KORAK – ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Analiza

Na početku je najvažnije dobiti uvid u Vaše trenutno stanje i potrebe štampe. U ovoj fazi nakon inicijalnog sastanka prikupljamo podatke o Vašim trenutnim uređajima, softverima i mesečnom obimu štampe. To uključuje i pregled Vaših okvirnih mesečnih troškova (otiska, održavanja opreme, nabavke tonera i ostalih potrošnih materijala). Od velike je važnosti dobiti što tačnije podatke od Vas kako bi mogli na osnovu njih napraviti što bolji predlog optimizacije, i na taj način pomoći Vam da ostvariti značajne uštede.

 

 

ANALIZA
 • POSTOJEĆIH UREĐAJA
 • RAZMEŠTAJ I OBIM ŠTAMPE
 • PREGLED TROŠKOVA
 • TOKOVI DOKUMENATA
 • POTREBE KLIJENTA
PREDLOG OPTIMIZACIJE

Nakon uvida u vaše stanje štampanih rešenja i potreba, na nama je dalje da napravimo predlog optimizacije kako bi smanjili troškove u segmentu istih. Ponekad je od ključne važnosti relokacija ili smanjenje broja uređaja, zamena naprednijim i efikasnijim rešenjima kako bi se postiglo najoptimalnije rešenje. Isto tako, klijent može zadržati i trenutni broj uređaja, ali uz zamenu sa adekvatnijima takođe je moguće postići velike uštede i poboljšati efikasnost. Razlog tome je izuzetno niska cena otiska na TOSHIBA uređajima zbog velikog kapaciteta tonera i primene savremenih softverskih rešenja.

NUDIMO REŠENJE U OBLIKU:
 • BLAGE OPTIMIZACIJE
 • UMERENE OPTiMIZACIJE
 • POTPUNE OPTIMIZACIJE

 

DRUGI KORAK – IMPLEMENTACIJA

Implementacija

Ukoliko se odlučite na naše rešenje E-port će izvršiti instalaciju uređaja u zadatom roku, pobrinuti se da oprema radi po planu, i da su korisnici upoznati sa načinom njenog funcioniranja. E port solution sistems vodi kompletnu brigu oko opreme, servisa i održavanja, za celo vreme trajanja ugovora.

 • INSTALACIJA UREĐAJA
 • INSTALACIJA I PODEŠAVANJE SOFTVERSKIH REŠENJA
 • EDUKACIJA IT SLUŽBE I KRAJNJIH KORISNIKA

 

 

TREĆI KORAK – UPRAVLJANJE, KONTROLA

Menadžmet

Nakon instalacije uređaja, naš posao nije gotov. Naprotiv, tada tek počinje. E port konstantno prati rad uređaja svojih klijenata i njihovo zadovoljstvo kroz Izradu potrebnih analiza i izveštaja. Naša je briga osigurati zalihe potrošnog materijala klijentima, na vreme i u potrebnim količinama, jednako kao i redovno održavanje opreme, u skladu sa unapred dogovorenim ugovorom o održavanju (SLA). U slučaju nemogućnosti otklanjanja kvara, E- PORT obezbeđuje zamenski uređaj.

 • ANALIZE
 • SERVIS
 • POTROŠNI MATERIJAL
 • ODGOVARAJUĆA PRILAGOĐAVANJA