Unicredit Bank

UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredita, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE), koja posluje u 17 zemalja i sa više od 127.000 zaposlenih i preko 7.100 ekspozitura uspešno uslužuje milione klijenata.