e-BRIDGE Capture & Store

  • 1

Preuzmi i sačuvaj

Premošćavanje digitalnog jaza

U današnjem poslovnom okruženju većina informacija u papirnom obliku je potrebna da se integriše u poslovni proces. E-BRIDGE Capture&Store je odlična aplikacija da digitalizuje papirnu dokumentaciju i integriše je u elektronski dokument.

Lak za korišćenje, lak za integraciju

Dokazana efikasnost

Automatizacija poslovnih informacija je glavna prednost e-B C&S. Sa jednim pritiskom na dugme korisnik može digitalizovati papirni dokument i pripremiti ga za predefinisanu proceduru za obradu, evidentiranje i arhiviranje.

Lako rukovanje

Zahvaljujući otvorenoj platformi Toshiba korisničkog interfejsa e-B C&S je u potpunosti integrisan sa Toshiba e-STUDIO MFPs. Veliki ekran osetljiv na dodir čini softver intuitivnim za korišćenje.

Rad sa postojećom IT infrastrukturom

e-B C&S nudi određeni broj sistemskih konekcija koje omogućavaju nesmetanu integraciju preuzetih dokumenata u postojeći sistem upravljanja dokumentima.

Tri jednostavna koraka za automatizaciju kancelarije

e-B C&S povezuje različita polja poslovnih procesa da poboljša efikasnost u tri jednostavna koraka:

  1. PREUZIMANJE

Ugrađen u e-STUDIO Toshiba MFP e-B C&S nudi jednim dodirom pristup automatizovanim procesima preuzimanja dokumenata. Kroz jednostavan šablon za konfigurisanje, korisnik može automatizovati poslovne procese na papiru, jednostavnim pritiskom na dugme.

  1. OBRADA

Čim se završi skeniranje e-B C&S primenjuje predefinisan automatski proces dokumenata i usmerava ih na njihovo odredište. Svaka organizacija je jedinstvena i posluje na svoj način, e-B C&S nudi nekoliko modula i opcija da prilagodi pravila za obradu dokumenata prema njihovim specifičnim potrebama.

Uklanjanje prazne stranice: Automatski uklanja praznu stranicu iz skeniranog dokumenta i tako štedi papir kod štampanja.

Iskošenost: Orginalna iskošena dokumenta mogu automatski da se isprave sa opcijom Deskew rezultirajući ispravnim prepoznavanjem teksta i izgledom

Konverzija formata: Automatsko konvertovanje vaših dokumenata u nekoliko popularnih formata uključujući PDF, PDF/A i XML podaci sa slikama.

Prepoznavanje teksta: Preuzimanje i izvođenje informacija iz papirnog dokumenta i konvertovanje u tekst sa mogućnosti pretrage i povraćaja podataka.

Prepoznavanje bar koda: Automatski detektuje i koristi bar kodove vašeg skeniranog dokumenta da automatski kategorizuje, usmerava i popunjava vaše podatke, kao što i razdvaja serije skeniranih dokumenta u posebne dokumente.

Zonsko optičko prepoznavanje karaktera: Specifično prepoznavanje zona može biti definisano u dokumentu za eksportovanje informacija kao što su poštanski broj ili broj računa. Ove podatke možete iskoristiti kao ime fajla ili direktorijuma ili automatskih poslovnih procesa sa XML podacima.

Automatsko rotiranje strane: Automatsko rotiranje strana skeniranog dokumenta do prave orjentacije.

Serija odvajanja: Koristite separator strana da popunite više fajlova skeniranog dokumenta i kreirate različite fajlove. Fajlovi čak mogu biti razdvojeni praznom stranom ili fiksnim brojem strane.

  1. ČUVANJE

U odnosu na postojeću infrastrukturu i definisane poslovne procese, obrađeni dokumenti se automatski šalju na izabranu destinaciju. Isti proces može uključiti više destinacija koje se mogu razlikovati od direktorijuma na računaru do definisanog mesta u finansijama, CRM, ERP ili DMS aplikaciji, u „prostoriji“ ili „oblaku“.