e-BRIDGE Re-Rite

Procesi rada sa dokumentacijom

Skenirajte u Word, PDF ili 20 drugih tipova fajla. Kreirajte sopstvenu digitalnu biblioteku.

Skladište dokumentacije ne zauzima samo slobodan prostor, već očigledno poseduje sigurnosne i ekološke rizike. Dodajte tome dragocene izgubljene sate na sortiranje, skladištenje i pretragu dokumenata i imaćete značajan izazov u procesu rada.

Toshiba e-BRIDGE Re-Rite je idealno rešenje. Ono u trenutku pretvara papirni dokument u obradivi digitalni dokument. Čak šta više tako je lako da je cela kancelarija može koristiti uključujući i korisnike mobilnih uređaja.

Praktično nije potreban nikakav trening. Korisnički interfejs je lak za korišćenje kao i svi procesi bez direktne upotrebe zaposlenih ( bez dodatnog korišćenja ruku ).

SELEKTUJ i pretvori u 22 fajla spremna za obradu uključujući MS Wors, Excel, Adobe PDF i druge.

SKENIRAJ iz jedne u više strana. Re-Rite i Toshiba MFPs nude jednostavna rešenja uključujući seriju skeniranja razdvojenu barkodom, oznakom strane, uklanjanjem prazne stranice, pregledom posla i automatsku orijentaciju stranice.

POŠALJI pretvorena dokumenta sa lakoćom, direktno u mrežni disk preko ftp ili obezbeđenog meila ili sve to pomoću jednog dodira par komandi.

SAČUVAJ direktno u direktorijum spreman za pretragu, preuzmi  dolazne faksove i kreiraj dokumenta spremna za obradu.

PRETRAŽI lako kroz svaku reč u vašem novom PDF dokumentu.

ZAŠTITI svoju intelektualnu svojinu. Svoje vrednosti zaštitite od krađe pasvordom, enkripcijom i zaštitom meila.

Više nije potrebno prekucavati stara dokumenta. Re-Rite je tačan, efikasan i radi sa besplatnim softverima kao što je Adobe Reader, da čuva vaša dokumenta sigurnim za naredne godine.

Toshiba Re-Rite  zahteva samo jednu licencu po mestu, što je čini vrlo povoljnom i efikasnom za rad sa elektronskim dokumentima.

Čak šta više, jednostavan, šablon sa jednim dodirom, koji odgovara vašem tipu poslovanja, je na raspolaganju.

e-BRIDGE Re-Rite automatski skenira dokumente, prepoznaje karaktere, pretvara formate i usmerava dokumenta do kompletiranja procesa sa jednim dodirom tastera sa vašeg MFP kontrolnog panela.