Monthly Archives: December 2015

Toshiba razvila 3D printer za metal

3D metal printer

TOKYO – Toshiba Corporation (Toshiba) I Toshiba Machine Co. (Toshiba Machine) su zajedno razvili prototip 3D printera za metal koji isporučuje brzinu tehničke izrade za više od 10 puta brže negoli printeri zasnovani na fuziji praha, najčešće korišćene tehnologije za sinterovanje metala. Novi printer biće predstavljen u Tokiju u decembru 2015. Godine.

3D štampanje, takođe poznato kao aditivna proizvodnja, kreira objekte dodavanjem uzastopnih slojeva materijala na substrat, na način analogan inkjet štampanju. Dok je inkjet štampanje 2D, 3D štampanje može prevesti CAD (computer-aided design) planove u 3D objekat, gradeći višestruke slojeve u veoma komleksne oblike I geometrije.

Toshibin novi 3D printer koristi laserski taloženje metala  (LMD – laser metal deposition) tehnologiju koja taloži metalni prah i daje uporedo laserski zrak. Laser zagreva prah I spaja ga, kreirajući zadati oblik. Ključ njegove brzine rada je nova dizna bazirana na Toshibinom znanju na polju simulacije tečne tehnologije. Dizne smanjuju zonu gde su metalne čestice ubrizgane, I laserski zrak je fokusiran veoma precizno na malu zonu prekrivenu prahom. Prototip postiže brzinu od 110cc po satu sa izlaznom snagom lasera od 800W, I može proizvoditi veće objekte uz manje troškove nego trenutno korišćena metoda. Printer radi sa širokim spektrom materijala, uključujući nerđajući čelik, gvožđe I razne legure.

Toshiba I Toshiba Machine će nastaviti razvoj prototipa da bi omogućili u budućnosti povećanje brzine rada I rezolucije, I  fino podešavanje  interfejsa za 3D CAD softver. Kompanije će pokušati da lansiraju serijski printer u ili posle 2017.Toshiba Machine će proizvoditi LMD 3D printere I prodavati ih kupcima sa svojim kompjuterski kontrolisanim alatnim mašinama, kao sredstvo za stvaranje dodatne vrednosti za klijente. Toshiba će koristiti LMD 3D printere za proizvodnju delova za infrastruktirne sisteme , u cilju poboljšanja efikasnosti proizvodnje.

Detaljnije na: www.toshiba.co.jp